GEOS d.o.o. Podgorica

Dobrodošli na web prezentaciju firme GEOS d.o.o.

GEOS d.o.o. Podgorica

Geodetska podloga za izradu projekta

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

Situacioni plan izvedenog stanja

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

KATASTAR: Parcelacija i eksproprijacija

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

KATASTAR: Etažna razrada objekta

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

Geodetsko snimanje dronom

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

Ortofoto + Situacioni plan

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

3D model terena

GEOS d.o.o. Podgorica

Batimetrijsko snimanje

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

Oskultacije objekta

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

Projektovanje i izravnanje geodetske mreže

Opširnije

GEOS d.o.o. Podgorica

3D snimak objekta

Opširnije

O GEOS-u

Firma je osnovana 2003. godine. Realizacijom različitih geodetskih radova i učešćem u zahtjevnim projektima gradili smo firmu stičući povjerenje investitora, projektanata, nadzora i izvođača. Firma je do danas izrasla je u jednu od najvećih i najuspješnijih geodetskih organizacija u Crnoj Gori.

Osnovni cilj firme je da pružimo najbolje inženjerske usluge u oblasti geodezije i budemo pouzdan partner našim klijentima u realizaciji projekata. Taj cilj postižemo ulaganjem u kadar, opremu i uslove za rad.

GEOS d.o.o. raspolaže sa svim potrebnimnim Licencama za rad u Crnoj Gori i zapošljava 3 inženjera geodezije. Raspolaže sa savremenim geodetskim istrumentima za klasična mjerenja (3 totalne stanice), GPS mjerenja (2 GPS prijemnika), nivelir za precizni geometrijski nivelman i snimanje bespilotnom letjelicom (Dron-Wingtra).

Geodetski poslovi

Firma se bavi isključivo geodetskim radovima koje smo grupisali:

Situacioni planovi

Geodetske podloge razmjere 1:100, 1:250, 1:500 i 1:1000 za potrebe izrade projekata i situacioni planovi izvedenog stanja.

Katastar

Izrada Elaborata za promjene podataka u Katastarskom operatu: Parcelacija, eksproprijacija i etažna razrada objekta.

Ortofoto

Aerofotogrametrijsko snimanje bespilotnom letjelicom omogućuje izradu ortofotoplana rezolucije od 1 do 20cm/pix.

Batimetrija

Snimanjem iz čamca, pomoću sonara koji je povezan sa GPS prijemnikom, možemo mjeriti morsko, jezersko ili riječno dno dubine do 70m.

3D snimak objekata

Snimanje i izrada 3D modela objekata za potrebe projekta rekonstrukcije i izradu elaborata konzervatorskih uslova.

Geodetske mreže i oskultacije

Projektovanje i realizacija projekata različitih geodetskih mreža. Osmatranje tla i objekata po serijama mjerenja velike tačnosti.

KLIJENTI

GEOS d.o.o. je ostvario uspješnu saradnju sa raznim klijentima učestvujuči u realizaciji mnogo projekata od kojih izdvajamo:

Contact Us

.....

Send Message