GEODETSKE PODLOGE

za potrebe projektovanja i situacioni planovi izvedenog stanja razmjera od 1:250 do 1:1000.